Tester at bremsevæsken ikke inneholder for mye vann, slik at kokepunktet blir farlig lavt.
Gir rangert signal med 10 lysdioder.
Tester alle glycol typer bremsevæske Dot 3-4 og 5,1