Blåsespiss til renblåsing av deler etc.
Røret er 100 mm langt.
Husk å bestille korrekt kobling; Hansen etc.