Semiproff momentnøkkel som dekker de fleste behov for toleranse og moment. Innstillbar fra 42 til 210 Nm.

1/2″ drive til vanlige piper, mattchromert overflate.