Spesialtilsetning for diverse Peugeot og Citroen der det er foreskrevet at EOLYS væske skal brukes.

Vær oppmerksom på at det finnes flere typer og disse er ikke blandbare.